Bezpečnostní.cz

Přeprava hotovosti

Pokud v katalogu chybí nějaká Vaše firma či oblíbená stránka, navrhněte ji pomocí kontaktního formuláře.
  • Safeguard Services - Technické a organizační zajištění bezpečnosti převozů. Tyto činnosti provádí speciálně proškolený tým specialistů (4 × do měsíce je prováděno proškolování spolu s kurzem sebeobrany), který se řídí zvláštními směrnicemi pro převoz finančních hotovostí a cenin.
Školení ze zákona